Анкета – удовлетвореност на клиента

 

Анкета – удовлетвореност на клиента

 

Кой е номера на вашата поръчка:

Колко сте доволни с цялостното преживяване от предоставяната услуга?

Компетентен и квалифициран ли беше сервизния персонал?

Колко сте доволни от поведението на обслужващия персонал?

Колко сте доволни от продължителността на предоставената услуга?

Ако бъдете запитани, доколко е вероятно да препоръчате Grundfos на приятел или бизнес партньор?

Моля, уточнете, ако има нещо което бихме могли да подобрим?