Новини

Адара Инженеринг с кампания за енергийна ефективност - "Pumps Energy Check" - Безплатен енергиен одит на помпени съоръжения на Grundfos

 

Във връзка с безпрецедентното увеличение на електрическата енергия и горивата имаме удоволствието да Ви информираме, че от месец февруари 2022 за поредна година стартираме нашата КАМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. Тази кaмпания е съвместна инициатива на фирма АДАРА Инженеринг с фирма GRUNDFOS, наречена “Pumps Energy Check / TEST”. Проектът представлява безплатна енергийна проверка на стари модели помпи, монтирани в сградни и индустриални инсталации. Целта е да се направи анализ, дали съществуващите помени съоръжения си заслужава да бъдат подменени от енергийна гледна точка и дали това ще Ви донесе достатъчна икономия на средства.

Тази услуга е абсолютно безплатна и не обвързва клиентите с никаква покупка.

Когато видят доклада от енергината проверка, клиентите могат:

– Да не предприемат нищо;

– Да сменят само най-неефективните помпи или

– Да сменят всички помпи.

Основната цел на енегийния одит е да се направи преглед на консумацията на енергията на помпите на клиента, като проверката се основава върху данните на помпата, възрастта й и оперативните часове – фактори, които оказват въздействие вурху потреблението на енегия. Анализите на на разхода през жизнения цикъл на помпата са полезни за анализ от страна на клиента, за да реши дали да избере ново помпено решение         , той получава точна информация за потреблението на енергия и подробен екологичен профил.

Енергийният одит се извършва от наш представител и включва доклад, базиран на стандартизиран профил на товара. Данните се взимат от обозначителната табелка на помпата и двигателя.

Тъй като 10% от от консумацията на електроенергия по света е от помпи и 2 от 3 помпи използват с до 60% повече енергия от необходимито, то 4% от общата световна консумация на електроенергия може да бъде спестена, ако всеки бизнес подмени използваните помпи и помпени системи с енергийно ефективни.

Предлаганият от Грудндфос, съвместно с Адара Инженеринг, пакет за енергийна оптимизация има за цел да анализира помпите и помпените системи на съответния клиент и да намери начин за редуциране на консумираната енергия и разходваните средства. Одитът е приложим за всякакъв вид помпи и системи и е насочен към крайните потребители във всички сфери.