Екип

инж. Здравка Атанасова

инж. Здравка Атанасова

Управител

инж. Христо Атанасов

инж. Христо Атанасов

Мениджър продажби

Ваня Йорданова

Ваня Йорданова

Мениджър Маркениг и Реклама

инж. Милен Петков

инж. Милен Петков

Мениджър продажби

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ВАРНА

инж. Иван Иванов

инж. Иван Иванов

Мениджър продажби

РЕГИОНАЛЕН ОФИС – СТАРА ЗАГОРА

инж. Денис Мехмед

инж. Денис Мехмед

Мениджър продажби

РЕГИОНАЛЕН ОФИС – РУСЕ

Айсел Чауш

Айсел Чауш

Консултант продажби

РЕГИОНАЛЕН ОФИС – БУРГАС

Кремена Накова

Кремена Накова

Счетоводител

инж. Виктор Шейков

инж. Виктор Шейков

Ръководител сервиз